Grunt głęboko penetrujący TG 1L

  • Dostępność: od 2 do 7 dni (zapytaj o dokładny termin realizacji)
  • Koszt transportu już od : 18,00 zł

12,00 zł

ZASTOSOWANIE:
Bezbarwny grunt akrylowo-winylowy. Przeznaczony na wszystkie podłoża budowlane. Stosowany do gruntowania powierzchni chłonnych i porowatych wewnątrz i na zewnątrz. Ma szerokie zastosowanie w budownictwie ze względu na wysoką jakość. Przez ilość aplikowanych warstw możemy regulować chłonność podłoża, doskonały do tynków gipsowych, wapiennych, słabych farb, płytek oraz gładzi. Poprzez niską cząsteczkę ma zdolność do przenikania przez farby elewacyjne i wiązanie ich z podłożem.
 
SPOSÓB UŻYCIA:
Stare powłoki farb oraz słabo związane i łuszczące się, należy dokładnie usunąć. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, odpylona, bez spękań.
Malowanie: świeże tynki cementowo-wapienne należy malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Przed użyciem należy wyrób wymieszać. Nanosić wałkiem, pędzlem, lub natryskowo w ilości 1 lub 2 warstwy w zależności od wymaganego efektu końcowego. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. W zależności od zapotrzebowania malować koncentratem lub rozcieńczyć w stosunku 1:1 z wodą. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Przechowywać w temperaturach pokojowych. Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.
 
DANE TECHNICZNE:
Baza: Dyspersja żywic akrylowo-winylowych, środków wspomagających
Konsystencja: Płynna
Kolor: Bezbarwny
Wydajność: ok. 10m2 w zależności od chłonności podłoża
Czas schnięcia: około pół godziny
Temperatura stosowania: od +5 o C do + 25 o C
Okres przydatności: 24 miesiące od daty produkcji
Rozcieńczalnik: Woda, pod farby można rozcieńczać 1:1
Przechowywanie: Należy przechowywać i przewozić w oryginalnych i szczelnie zamkniętych karnistrach. Chronić przed nasłonecznieniem i przemrożeniem.

ATESTY I NORMY:
Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny Nr HK/B/0605/03/2009
Krajowa Deklaracja Zgodności: Grunt akrylowy TG Nr 3/12.02.2008 Wystawiona dnia 12.02.2008r.
Polska Norma: PN-C-81906:2003 KT 175
Kat. A1 Dopuszczalna zawartość LZO od 2009r. 30g/L
Produkt zawiera poniżej 30g/L
Data produkcji: podana na opakowaniu

OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO:
Chronić przed dziećmi, spożyciem, kontaktem z oczami, przedłużającym się kontaktem ze skórą. W wypadku kontaktu z oczami, przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Pomieszczenia zamknięte w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu należy starannie wywietrzyć do zaniku specyficznego zapachu. Po tym okresie nadaje się do użytku. Nie wylewać do kanalizacji lub ciągów. Podane informacje wynikają z posiadanej najlepszej wiedzy i doświadczenia w wyjątkowych wypadkach mogą nie mieć zastosowania do właściwości i stanu konkretnego podłoża, które będzie pokrywane. Dlatego zalecane jest wykonanie próbnej aplikacji fragmentu podłoża przed malowaniem całej powierzchni.

Wpisz poniżej swoje pytanie

weryfikator

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również