Rodzaje płatności dostępne na naszym sklepie internetowym

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
 
1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki. (nie dotyczy tynków)
 
2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 
3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
 
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer rachunku: 25 1050 1269 1000 0091 3408 0788.
 
4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay.
 
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay S.A. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.