Barwnik transparentny do żywic epoksydowych 10 ml żółty

  • Dostępność: do 48 godzin
  • Koszt transportu już od : 18,00 zł

13,00 zł

Barwnik żółty 10 ml.

Barwnik transparentny żywic epoksydowych. Zużycie ok. 5-10 ml/kg (zależy od wymaganej intensywności zabarwienia). Maxymalna ilość nie wpływajaca na właściwości kompozycji (żywicy) epoksydowej 3% (30ml/kg). W celu uzyskania nieprzeźroczystych kompozycji (żywic) epoksydowych stosujemy pigmenty i wypełniacze.

W naszej ofercie posiadamy również inną kolorystkę barwników:


Bezpieczeństwo:
R10 Produkt łatwopalny
R43 Może powodować uczulenia w kontakcie ze skórą.
R67 Opary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
S23 Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy 
S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne
S43 W przypadku pożaru używać prosze gaśniczy, dutlenek węgla (śnieg, CO2), woda - prądy rozproszone
S51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Wpisz poniżej swoje pytanie

weryfikator